Игра за цялото семейство


Семейна настолна игра FUNтазия

 

Игра, в която участниците не се съревновават помежду си, а са един отбор! 

  • Подходяща за деца на 4 и повече години, за деца от предучилищна и начална училищна възраст, за тийнейджъри и родители, за студенти и цели екипи
  • Кратки и лесни правила - необходимо е само да следвате инструкции от таблата
  • Помага на децата да споделят за важни случки или проблеми чрез игрови механизъм 
  • 5 нива - Ситуация, Решения, Преживяване, Ключ към успеха, Благодарност. Всяко ниво помага на детето да опознае себе си и другите, да потърси решение на проблеми и ситуации, да открива начин да използва емоциите си като сила
  • Базирана на доказани практики за изучаване на социално-емоционална интелигентност
  • Авторски проект, създаден в България от FUNтазия 

 

40,00 лв.

  • В наличност
  • Срок на доставка 1-3 дни

Интересна и полезна, вижте защо:


Лесен и приятен за детето начин да споделя проблеми и неща, които го вълнуват. 

 

Можете заедно с него да намерите решение на всяка ситуация, да му покажете, че може да разчита на подкрепа.

 

Децата стават по-спокойни и по-уверени, когато сте обсъдили заедно как да действат в различни ситуации.

 

Помагате на детето да изгради стратегия за правилна реакция.

 

Способства за концентрирация на вниманието и наблюдението върху различни житейски ситуации. 

 

Развива осъзнаването на собствените чувства и тези на другите. 

 

Изгражда здравословни навици за регулиране на емоциите и импулсите


Вижте също: