· 

Световна седмица на кърменето 1-7 август 2017

В България се отбелязва за пореден път Световната седмица на кърменето от 1 до 7 август. Тя се провежда за първи път през 1992 г. и оттогава всяка година в над 170 страни по света се празнува завръщането към тази най-естествена грижа за бебето - кърменето.

 

През 2017 г. инициативата минава под надслов "Подкрепяме кърменето заедно".

 

Какви са целите на кампанията тази година?

 

Световния алианс за активна подкрепа на кърменето (WABA) поставя акцент върху 4 основни области, в които са насочени  усилията:

 1. Хранене, безопасност на храната и намаляване на бедността:
 • Защото кърмените деца получават оптимално количество хранителни вещества и защита срещу инфекции.
 • Кърмата е безопасен източник на храна, дори в условията на хуманитарни кризи.
 • Изхранването на бебета чрез кърмене не натоварва семейния бюджет.
Кърмене - безопасност на храната и намаляване на бедността
До 2025 г. 50% от бебетата да се хранят изключително чрез кърмене през първите 6 месеца от живота си? Възможно е!

 

    2. Оцеляване, здраве и благополучие:

 • Кърменето значително увеличава шансовете за оцеляване на бебетата, децата и майките.
 • Кърменето подобрява съществено здравето, развитието и благополучието на бебетата и децата, а също и на майките, както в краткосрочен план, така и дългосрочно.
 • Бебетата, които са кърмени, имат коефициент на интелигентност средно с 2,6 пункта по-висок в сравнение на този на некърмените, като разликата в коефициента е по-голяма при по-продължително кърмените.

 

      3. Околна среда и климатични промени:

 •  Кърмата е естествена, възобновяема храна, която е безопасна за природата: произведена и доставена без замърсяване, опаковки, или отпадъци.
 • Производството и използването на адаптирано мляко генерират емисии парникови газове, които увеличават глобалното затопляне. 
За връзката между устойчивото развитие и кърменето, околна среда и климатични промени
Кое е най-доброто място в света за кърмене? Все още няма такова.

 

      4. Продуктивност и заетост на жените:

 • Работодателите имат полза от по-удовлетворени и продуктивни служители, поради по-малкото отсъствия, нарастналата лоялност и намаляване текучество на работна ръка.
 • Защита на майчинството и други политики на работното място, могат да дадат възможност на жените да съчетават кърменето с платена работа.
 • Всеки допълнителен месец платено майчинство намалява детската смъртност с 13%. 
 • Само 53% от страни, отговарят на минималния стандарт на Международната организация по заетостта (ILO) за продължителност на майчинството от 14 седмици.
Ползи от кърменето
Кърменето е сериозна работа с удивителни ползи

Източник: WABA's World Breastfeeding Week 2017 materials

 

Shushulka се присъединява към усилията на организациите за по-голяма информираност  на обществото и за подкрепа към кърмещите жени.

Write a comment

Comments: 0